JobThai
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกในธุรกิจด้านสื่อ และการวิจัยการตลาด ซึ่งในปี 2011 ได้มีการรวมตัวเข้ากับ บริษัท ซินโนเวต จำกัด เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า และขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขึ้น โดยมีพนักงานทั่วโลกกว่า 9,000 คน ครอบคลุมมากกว่า 64 ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 5,000 บริษัท ได้ให้ความไว้วางใจในผลงานของเรา ปัจจุบัน บริษัท อิปซอสส์ จำกัด มีพนักงานประจำมากกว่า 200 คน และมีพนักงานสัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนามมากกว่า 500 คน และพนักงานสัมภาษณ์ข้อมูลทางโทรศัพท์มากกว่า 50 คน โดยมีชุดสัมภาษณ์ต่อปีประมาณ 20 ล้านชุดทั่วโลก
Benefits
สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ -วันลาพักร้อน -ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ -ค่าทันตกรรม -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันสังคม ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 21-22 ถนนสาทรใต้
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
Website: www.ipsos.com