บริษัท เอเอส เวิลด์ จำกัด
ออกแบบ ตกแต่งภายใน
ออกแบบ ติดตั้งระบบวิศวกรรม
ให้กับธนาคาร บริษ้ทหลักทรัพย์ และการท่าอากาศยานไทย
Benefits
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเอส เวิลด์ จำกัด
53/12 ม.2 ถนนลำลูกกา
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130