บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตผักผลไม้แช่แข็งส่งออก (ถั่วแระ, ถั่วแขก,ถั่วพุ่ม, ผักโปยเล้งบล็อคเคอลี่, ข้าวโพดอ่อน ฯลฯ ) โรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 28 ม.3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 (ปากทางแม่สรวย)
Benefits
  • -เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่ผลกำไร)
  • -การปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่ผลกำไร)
  • -ค่าล่วงเวลา
  • -เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -วันหยุดประจำปี
  • -วันลาพักร้อน
  • -ประกันสังคม
  • -ตามกฏหมายกำหนดฯ
Contacts
บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
28 ม.3 ถ.เชียงราย-แม่สรวย
Dong Mada Mae Lao Chiang Rai 57250