บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านโทรคมนาคมโดยการลงทุนในโครงการระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์(FTTx) และใช้เทคโนโลยี GPON บริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สามจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใบอนุญาตเลขที่ NTC/MM/INT/III/001/2555 โดยมีกำหนดอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 และ ในปี2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบรอดแบนด์ โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง(FTTx) ให้แก่พื้นที่เมืองในจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ “Sinet”
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
  • พักผ่อนประจำปี
  • ค่าคอมมิชั่น
  • อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
44/19 หมู่ 1 ถนนวงแหวนรอบกลาง
Mae Hia Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50100
See Map