เป็นผู้ผลิต สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น และผลไม้อบแห้ง ที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ความปลอดภัยในอาหาร ให้ได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความปรารถนาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันส่งออกสินค้ายังต่างประเทศอเมริกา ยุโรป ต้องการรับสมัครเข้าร่วมพัฒนาองค์กร บริษัท มุ่งสู่การพัฒนาเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จำกัด (มหาชน) และรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 ยังมุ่งมั่นในการทำระบบ 5ส เพื่อพัฒนาองค์กรตามเป้าหมาย ขยายไปสู่ระบบ Kaizen สู่ระบบ Lean และสร้างองค์กรแห่งความสุข
Benefits
 • สวัสดิการนอกเหนือตามกฎหมายกำหนด - บ้านพักสวัสดิการ - ร้านค้าสวัสดิการ - เที่ยวต่างประเทศ - สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินกู้พนักงานกรณีฉุกเฉิน - ชุดยินิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยง
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
  99/9 หมู่ที่ 7
  Nong Phanchan Ban Kha Ratchaburi 70180
  See Map