บริษัท ซีนเนอร์จี เทอร์มอล อินซูเลชั่น จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Pump, Fiberglass Fabric ฯลฯ
สวัสดิการ
- ตามนโยบายบริษัท เช่น ประกันสังคม ค่าพาหนะ - ตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ซีนเนอร์จี เทอร์มอล อินซูเลชั่น จำกัด
720/23 ซ.ลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.stico.co.th