บริษัท สมฤทัย วิลเลจ จำกัด (The One Residence Hotel)
(The One Residence Hotel) ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม
ให้บริการ ห้องพักและห้องอาหาร สปาทรายญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ไม่ไกลจาก Bitec และสนามบินสุวรรณภูมิ-สถานที่ท่องเที่ยว-แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญ โดยโรงแรมเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปี
บริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อมาร่วมงานดังนี้
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • 3.โบนัส
  • 4.ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 5.ค่าOT./ค่ากะ (เฉพาะReception)
  • 6.ยูนิฟอร์มพนักงาน (แล้วแต่แผนก)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สมฤทัย วิลเลจ จำกัด (The One Residence Hotel)
319/3 ถ.ศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
See Map