เราเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติก มีบริษัทแม่ (Logicom Co., Ltd.) อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินธุรกิจโลจิสติกเป็นเวลา 59 ปี ปัจจุบันเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556
Benefits
 • 1 ประกันสังคม
 • 2 เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
 • 3 ค่าเดินทาง
 • 4 ค่าตำแหน่งงาน (บางตำแหน่งงาน)
 • 5 ค่าทักษะ (บางตำแหน่งงาน)
 • 6 โทรศัพท์ + ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
 • 7 ค่าอาหารกลางวัน
 • 8 ชุดพนักงาน 3 ชุด
 • 9 โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท )
 • 10 เงินช่วยเหลืองานแต่ง
 • 11 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตร
 • 12 อุปกรณ์ Safety
 • 13 พักร้อนประจำปี 1ปี ได้ 6 วัน
 • 14 ค่าภาษาญี่ปุ่น / ค่าภาษาอังกฤษ
 • - ภาษาญี่ปุ่น
 • - JLPT N1 =15,000 บาท
 • - JLPT N2 =7,500 บาท
 • - JLPT N3 =4,000 บาท
 • - JLPT N4 =2,000 บาท
 • - JLPT N5 =1,000 บาท
 • - ภาษาอังกฤษ
 • - TOEIC > 650 = 5,000 บาท
 • - TOEIC > 550 = 2,500 บาท
There are currently no positions available.
Contacts
Logicom International (Thailand) Co., Ltd.
64/109 ซอย14 ม. 4 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map