เราเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติก มีบริษัทแม่ (Logicom Co., Ltd.) อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินธุรกิจโลจิสติกเป็นเวลา 59 ปี ปัจจุบันเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556
Benefits
1\tประกันสังคม\t\t\t 2\tเบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)\t\t 3\tค่าเดินทาง \t\t\t 4\tค่าตำแหน่งงาน (บางตำแหน่งงาน)\t 5\tค่าทักษะ (บางตำแหน่งงาน)\t\t 6\tโทรศัพท์ + ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) 7\tค่าอาหารกลางวัน\t\t\t 8\tชุดพนักงาน 3 ชุด\t\t\t 9\tโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท ) 10\tเงินช่วยเหลืองานแต่ง\t\t 11\tเงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตร 12\tอุปกรณ์ Safety\t\t\t 13\tพักร้อนประจำปี 1ปี ได้ 6 วัน\t\t 14\tค่าภาษาญี่ปุ่น / ค่าภาษาอังกฤษ\t \t - ภาษาญี่ปุ่น\t\t\t \t\t - JLPT N1 =15,000 บาท\t \t\t - JLPT N2 =7,500 บาท\t \t\t - JLPT N3 =4,000 บาท\t \t\t - JLPT N4 =2,000 บาท\t \t\t - JLPT N5 =1,000 บาท\t \t - ภาษาอังกฤษ\t\t\t \t\t - TOEIC > 650 = 5,000 บาท \t\t - TOEIC > 550 = 2,500 บาท
There are currently no positions available.
Contacts
Logicom International (Thailand) Co., Ltd.
64/109 ซอย14 ม. 4 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map