บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับประกันวินาศภัย เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไปด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางการเงินและปกป้องการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร และทีมงานบริหาร ได้เข้ามาบริหารใน บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2552 โดยมีทุนจดทะเบียน 505 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้บริการรับประกันวินาศภัยเต็มรูปแบบเมื่อเดือนเมษายน 2553
บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองในการรับประกันวินาศภัย ได้แก่
การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
Benefits
 • 1. เวลาทำงาน 08.30 - 17.00 น.
 • 2. วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ เสาร์ - อาทิตย์
 • 3. วันหยุดตามประเพณี มากกว่า 13 วัน
 • 4. วันพักร้อน 6 - 10 วัน (ตามอายุงาน)
 • 5. ลากิจปีละ 5 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
 • 6. ลาแต่งงาน 3 วัน
 • 7. ลาทำบัตรประชาชน 1 วัน
 • 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 9. อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ
 • 10. เบี้ยขยัน (แบบมีเงื่อนไข)
 • 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 12. กีฬาสี (ในเครือ U Group)
 • 13. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในถิ่นธุรกันดาร (CSR)
 • 14. โครงการปฏิบัติธรรม
 • 15. ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 411 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร์
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Directions
 • ติดถนนใหญ่ใกล้ซอยศรีนครินทร์ 11 ตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์