นำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศและขายส่งโรงแรมระดับ 5 ดาว
Benefits
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส ปีละ 1ครั้ง
 • - เงินประกันสังคม
 • - ค่าเบี้ยขยัน
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - งานสังสรรค์ประจำปี
 • - ค่า KPI ทุกๆ 4 เดือน
 • - เงินช่วยเหลือบุพการี
 • - เงินช่วยเหลือค่าเทอมบุตร
 • - ค่าน้ำมัน,ค่าสึกหรอ,ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก (สำหรับพนังงานขายและพนักงานที่ออกพื้นที่ต่างจังหวัด)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด
26 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1
Prawet Prawet Bangkok 10250
Directions
 • - รถเมล์ที่วิ่งผ่าน สาย 1013, 11
 • - สองแถวสาย 5, 11