เปิดดำเนินการให้บริการดูและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในด้าน Hardware, Software, System, Network, Security, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสำนักงาน(Printer Server, Fax Server) และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ให้บริการปรับปรุง พัฒนาและน้อมนำนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของท่านให้สามารถใช้งาน Software ในขั้นพื้นฐานได้ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้องค์กรของท่านมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด และมั่นใจได้ว่าการบริการจากทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของท่านโดยปราศจากปัญหา อีกทั้งยังเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - มีรถจักรยานยนต์ระหว่างทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด
49/272 ซอยนวมินทร์ 26 แยก5
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10310
เว็บไซต์: cybernextech.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล สาย 71, 95, 96, 115, 73ก.
  • รถตู้สายรามคำแหง - สะพานใหม่
ใช้งานแผนที่