บริษัท โทแพลกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องจักร จนถึงวัตถุดิบ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่น และมีกรรมการใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารแลจัดการบริษัทสาขาในประเทศไทย
There are currently no positions available.
Contacts
Toplax Trading (Thailand) Co.,Ltd.
942/137 ยูนิต 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500