บริษัท ไคชิน อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผลิตโลหะขึ้นรูป เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักร มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดดำเนินการมานานกว่า 60 ปี และปัจจุบันได้เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นไปด้วยดีมาตลอด บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
 • - ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท
 • - ค่าอาหารช่วงโอที 30 บาท
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่ากะ 100 บาท
 • - ค่าตำแหน่ง รถรับ-ส่ง
 • - เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ (AIA),
 • - ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
 • - ค่าเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต และอื่น ๆ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ปกส.
 • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไคชิน อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
155 หมู่ที่ 3
Wang Chula Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170