ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และชิ้นส่วนของยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2534
We are on of the leaders in production of electronics component products (HDD Magnet) and storage media under TDK brand.
Benefits
 • 1.ค่าครองชีพ 700 บาท/เดือน
 • 2.ค่าเบี้ยขยัน 700,800,900 บาท/เดือน
 • 3.ค่าอาหาร 15 บาท/วัน
 • 4.ค่ากะ A=20, C=45
 • 5.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี สะสมได้ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี (ใช้ได้หลังครบทดลองงาน 120 วัน)
 • 6.แจกชุดพนักงาน 3 ชุด รองเท้า 1 คู่ ในวันเริ่มงาน
 • 7.แจก Jacket 1 ตัว
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สามารถสมัครได้เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • 9.มีประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท/ปี
 • 10.ประกันชีวิตกลุ่ม 10,000 บาท/ปี
 • 11.มีเงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 2,000 บาท ( กรณีจดทะเบียนสมรส และต้องผ่านทดลองงาน )
 • 12.ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
 • 13.มีสวัสดิการลาต่างๆ
 • 14.มีสวัสดิการค่ารถวันหยุด
 • 15.ค่าตำแหน่ง (ตามตกลง)
Contacts
TDK (Thailand) Co., Ltd.
1/62 หมู่ 5 Rojana Industrial Park, Ayutthaya
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210