บริษัท เค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-จีน เริ่มเปิดดำเนินการต้นปี 2556 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ เพื่อการขาย
Benefits
  • ตามที่รัฐบาลกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
25/40 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Website: WWW.KLD.CO.TH