บริษัท เค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-จีน เริ่มเปิดดำเนินการต้นปี 2556 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ เพื่อการขาย
สวัสดิการ
ตามที่รัฐบาลกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
25/40 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
เว็บไซต์: WWW.KLD.CO.TH