บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด
รวบรวมข้อมูล การบริการด้านข้อมูล Port เลขหมายโทรศัพท์ข้ามค่ายเบอร์เดิม
เป็นบริษัท ที่ DTAC AIS True CAT TOT ถือหุ้น
Benefits
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด
ชั้น 4 อาคารสาทรสแควร์
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
  • ลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี เดินเข้าตึกอาคารสาทรสแควร์
See Map