บริษัท เอส วี ซินดิเคต จำกัด
บริษัท เอส วี ซินดิเคต จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นปี 2542 บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านการขายส่ง ขายปลีก และนำเข้าสินค้ารางป้ายใส่ราคา, อุปกรณ์ป้ายโปรโมชั่นต่างๆใน ห้างสรรพสินค้า Modern trade เช่น LOTUS, BIG C, MAKRO, 7-11, THE MALL GROUPS ฯลฯ และรวมไปถึงร้านมินิมาร์ทและร้านค้าต่างๆ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายตัวและมีตลาดที่กว้างขึ้นจึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่นำสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาก้าวต่อไปด้วยกัน
Benefits
  • • ประกันสังคม
  • • โบนัส
  • • ลากิจ, ลาพักผ่อนประจำปี
  • • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • • ค่าล่วงเวลา
  • • เสื้อฟอร์มบริษัท
  • • ท่องเที่ยวประจำปี
  • • งานเลี้ยงปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส วี ซินดิเคต จำกัด
1387 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310