อมรพรรณ คลินิก
คลินิกเวชกรรม
Benefits
  • -เงินเดือน 9,000-12,000 บาท ตามประสบการณ์ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • -ส่วนลดในการทำหัตถการและการซื้อผลิตภัณฑ์
  • -ทำหน้าฟรี
  • -ไม่เสียค่าอบรม
There are currently no positions available.
Contacts
อมรพรรณ คลินิก
117 ซอยแฉล้มนิมิตร
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120