อมรพรรณ คลินิก
คลินิกเวชกรรม
Benefits
-เงินเดือน 9,000-12,000 บาท ตามประสบการณ์ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ -ส่วนลดในการทำหัตถการและการซื้อผลิตภัณฑ์ -ทำหน้าฟรี -ไม่เสียค่าอบรม
There are currently no positions available.
Contacts
อมรพรรณ คลินิก
117 ซอยแฉล้มนิมิตร
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120