บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องเลเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ จากประเทศอื่นๆ มากว่า 25 ปี จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกต่างๆทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
Meical Laser Technology (Thailand) Co.,Ltd. is a well-established distributor of medical laser equipment and products. We are seeking for suitably qualified individuals for the following positions:
ติดต่อ
บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
933 ชั้น 11 อาคารรวมทนุไทย ถนนมหาไชย
Wang Buraphaphirom Phra Nakhon Bangkok 10200