บริษัท เอ็มเอฟเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 7 ปีบริหารงานโดยคนต่างชาติ สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น 2 บริษัทและร่วมทุนกันมาเปิดบริษัทที่ประเทศไทยคือเป็นที่มาของบริษัทเรา ลักษณะงานของบริษัทฯ - ผลิตตัวนำไฟฟ้า(ELECTRODE) - JIG(ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ) - ขายสินค้าเครื่องจักรที่ใช้โรงงาน(ประเภทพาร์ทรถยนต์) - ขายอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน(ประเภทพาร์ทรถยนต์) - นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกประเภท
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา - ค่าอาหารกลางวัน - เงินช่วยเหลืองานสมรส งานศพ - ค่าเดินทาง (หลังจากผ่านทดลองงาน) - ท่องเที่ยวประจำปี - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
There are currently no positions available.
Contacts
MFK ENGINEERING CO.,LTD.
99/123 หมู่ 1
Nong Bon Daeng Ban Bueng Chon Buri 20170