บริษัท เอ็มเอฟเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 7 ปีบริหารงานโดยคนต่างชาติ
สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น 2 บริษัทและร่วมทุนกันมาเปิดบริษัทที่ประเทศไทยคือเป็นที่มาของบริษัทเรา
ลักษณะงานของบริษัทฯ
- ผลิตตัวนำไฟฟ้า(ELECTRODE)
- JIG(ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)
- ขายสินค้าเครื่องจักรที่ใช้โรงงาน(ประเภทพาร์ทรถยนต์)
- ขายอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน(ประเภทพาร์ทรถยนต์)
- นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกประเภท
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - เงินช่วยเหลืองานสมรส งานศพ
  • - ค่าเดินทาง (หลังจากผ่านทดลองงาน)
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Contacts
MFK ENGINEERING CO.,LTD.
99/123 หมู่ 1
Nong Bon Daeng Ban Bueng Chon Buri 20170