บริษัท ซี.เอช.อินทีเรียดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.เอช.อินทีเรียดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
33 ศิริเพลซ อาคารA ชั้น1 ซอยลาดพร้าว 114 ถนนลาดพร้าว
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310