JobThai
บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
รับบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับเหมาก่อสร้าง รับบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง (วิศวกรที่ปรึกษา) เปิดมาเมื่อปี 2552
Benefits
ตามการพิจารณาของผู้บริหาร
zero position en
Contacts
บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
58/57 หมู่ที่ 3
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120