บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด
บริษัทเรา เปิดดำเนินการมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2546 โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการเป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป และรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจำหน่ายซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.กองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 4.โอที
  • 5.โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด
87/85 หมู่1
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10240