บริษัท ดิจิลีฟวิ่ง จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นธุรกิจเกี่ยวกับระบบโฮมออโตเมชั่น ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิค ระบบเสียง ระบบภาพ และระบบรักษาความปลอดภัย
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดิจิลีฟวิ่ง จำกัด
659 อาคาร 4 โครงการบ้านสีลม ห้อง A16-17 ถ.สีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500