บริษัท ก่อตั้งแต่ ปี 2540 มากว่า 10 ปี ซึ่งเน้นในเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปส่งออก
สวัสดิการ
  • 1. มีบ้านพัก
  • 2. ค่าอาหาร
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด
90 ม.3
Dong Mada Mae Lao Chiang Rai 57250
ใช้งานแผนที่