บริษัท ก่อตั้งแต่ ปี 2540 มากว่า 10 ปี ซึ่งเน้นในเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปส่งออก
Benefits
1. มีบ้านพัก 2. ค่าอาหาร 3. ประกันสังคม 4. เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด
90 ม.3
Dong Mada Mae Lao Chiang Rai 57250
See Map