ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี เป็นสาขาของบริษัท อินฟีนิตี้ ไลน์ ซันดรียัน บัรฮัด จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย) ประกอบกิจการเป็นต้วแทนในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Benefits
  • 1.ทำงาน จ-ส. เวลา 8.30-17.00 น (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ วันเสาร์ทำงาน 8.30.-12.00 น.)
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA
  • 5.โบนัส
  • 6.ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
INFINITY LOGISTICS AND TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD.
109 อาคารซี ซี ที ชั้น 9 ห้อง 6 (ตึกอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถ.สีลม / อยู่ตรงข้าม รร.มณเฑียล ถ.สุรวงศ์) กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานีศาลาแดง , MRT ลงสถานีสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Directions
  • มีรถประจำทางสาย 115 , 77 , 16 ,ปอ.547 อยู่ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง , สถานี MRT สามย่าน