ผู้ผลิตของเล่นไม้เพื่อการส่งออก ก่อตั้งปี 1993
ภายใต้การส่งเสริมBOI
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แซนต้าแฟคตอรี่ จำกัด
101 ถนนฉิมพลี
Chimphli Taling Chan Bangkok 10170
เว็บไซต์: www.santafty.com