บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรสถาปนิกไทย ที่มีประสบการณ์ด้าน
งานออกแบบและงานบริหารการก่อสร้าง เพื่อให้การบริการในงานบริหารแผนงานและควบคุมโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โดยครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และงานระบบประกอบอาคารอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงาน บุคลากร ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมากมาย
Benefits
 • 1. ประกันชีวิต
 • 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วันตามอายุงาน
 • 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 4. ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
 • 5. ค่าล่วงเวลา
 • 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 7. สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
 • 8. ของขวัญเยี่ยมไข้
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • 10. การฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอก
 • 11. ที่พักประจำ Site งาน/ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
19/139 ซ.แจ้งวัฒนะ 41
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map