บริษัท พีเอชดี โกลบอล โลจิสติคส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และให้บริการในการดำเนินการเกี่ยวกับพิธี่การศุลกากร
Benefits
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3.ลากิจ, ลาพักผ่อนประจำปี 4.Incentive
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเอชดี โกลบอล โลจิสติคส์ จำกัด
9 อาคารเดอะเพลส ชั้น 3 ห้อง 9303 ซ.จันทน์ 18/2 ถ.จันทน์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120