Well Link Interfreight Co., Ltd.
ดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ ให้บริการการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 4. ชุดฟอร์ม
  • 5. โบนัส
  • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 7. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 8. ประกันสุขภาพ ทั้งป่วยในและป่วยนอก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Well Link Interfreight Co., Ltd.
299/79 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.welllinkint.com