JobThai
บริษัท โคริทสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โคริทสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ซึ่งค้นคว้าและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสปา คลินิกความงามและขยายไปตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น
Benefits
เปอร์เซนต์ Commission
zero position en
Contacts
บริษัท โคริทสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ซอยนาคนิวาส 18 ถนนนาคนิวาส
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230