บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก คืองานด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม, ออกแบบและสร้างเครื่องจักร โดยเฉพาะโรงงานและเครื่องจักรเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งยังรับงานด้านระบบพลังงานอีกด้วย
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.OT+เบี้ยเลี้ยง
  • 3.เบี้ยขยัน
  • 4.ยูนิฟอร์ม
  • 5.ที่พัก
  • 6.โบนัสสิ้นปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำกัด
29/94 หมู่ที 5
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Website: www.famasun.com