ผู้นำเข้า – จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด - ทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งรับออกแบบและติดตั้งระบบทดสอบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาทั่วไป
There are currently no positions available.
Contacts
Technology Test System Co., Ltd.
91/175 ถ.สุวินทวงศ์
Min Buri Min Buri Bangkok 10510