บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ 2516 โดยทางบริษัทมุ่งมั่นผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคงและก้าวหน้า
Benefits
  • - อัตราค่าจ้างตอบแทนสูง
  • - โบนัสประจำปี
  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • - เงินกู้ยืม
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของการทำงน
  • ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 239 หมู่ 12
Pa Maet Mueang Phrae Phrae 54000