บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด(RMC) เป็นบริษัทฯในเครือ RMC GROUP ซึ่งประกอบด้วย RMC, TTS, TQC ทั้งหมดนั้นเป็นบริษัทฯ คู่ธุรกิจของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด(CPAC) โดยการดำเนินงานนั้น บริษัทฯมุ่งที่จะพัฒนาจัดหาพนักงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องการรับสมัครบุคลากรและผู้สนใจมาร่วมงานกับเรา
Benefits
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด
248/8 หมู่ 9
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Website: www.rmcthai.com
See Map