JobThai
บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - หยุด เสาร์ - อาทิตย์
zero position en
Contacts
บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
65/171 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 20 ถ.พระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310