บริษัท ครีเอตีฟ เบรน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ และให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาจัดการฝึกอบรมแก่เด็ก
Benefits
  • 1. มีโบนัสประจำปี
  • 2. มีประกันสังคม
  • 3. มีเบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ครีเอตีฟ เบรน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
511 ถนนกำแพงเพชร2
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900