Logiciel Consult and Development Co., Ltd.
บริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Software House ซึ่งให้บริการทั้งในส่วน การพัฒนาระบบตาม requirement ของลูกค้า และ การ Implement ระบบ Software ที่เป็น package สำเร็จรูป อีกทั้งยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ software บริหารจัดการต่างๆ ภายในสำนักงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ ประกันอุบัติเหตุ ชุดเครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Logiciel Consult and Development Co., Ltd.
1180 Soi Watchirathamsatit 57,
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260