บริษัท เจเอ็นซี นอนวูฟเวนส์ เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100% ในเครือ
เจเอ็นซี คอปเปอร์เรชั่น เป็นผู้ผลิตผ้านอนวูฟเวนส์(ผ้าที่ไม่ต้องทอ)เปิดดำเนินการเมื่อปลายปี2556 ต้องการเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา
Benefits
 • - ค่าที่พัก (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • - ค่าตำแหน่ง (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
 • - ค่ากะกลางคืน 100 บาท/คืน
 • - อาหารกลางวันฟรี,ค่าอาหารช่วงทำงานล่วงเวลา 35 บาท
 • - ค่าน้ำ วันละ 10 บาท (ตามวันทำงาน)
 • - ค่าเบี้ยขยัน 500-1000 บาท และรายไตรมาส
 • - เครื่องแบบพนักงาน(ฟรี)
 • - รถรับส่ง 5 สาย (ระยอง/เสาสูง/สี่แยกพนัสนิคม/มาบยางพร/บึงทอง)
 • - กิจกรรม Social gathering party และมอบของขวัญวันเกิด
 • - กิจกรรม New Year Party
 • - กิจกรรม ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี
 • - มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี(Special&Perfect Attendance)
 • - สวัสดิการช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - สวัสดิการช่วยเหลือคลอดบุตร
 • - สวัสดิการรางวัลอายุงาน
 • - กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - โบนัส ปีละ 2 ครั้ง (ตามผลประกอบการ)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - พนักงานผลิต,พนักงานควบคุมคุณภาพ,ช่างเทคนิค
 • ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน(ตามตารางกะการทำงานของบริษัท)
 • - พนักงานอื่นๆนอกเหนือจากที่แจ้งข้างต้น ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์(ตามปฏิทินบริษัท)
There are currently no positions available.
Contacts
JNC NONWOVENS (THAILAND) CO., LTD.
เลขที่ 7/394 ม.6 Amata City Rayong
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Directions
 • - จากทางเข้านิคมอมตะซิตี้ตรงมาจนถึงบึงประดิษฐ์แล้วเลี้ยวขวา
 • - ตรงเลียบบึงประดิษฐ์มาเรื่อยๆจะพบกับป้าย Free Zone(ป้ายอยู่ทางขวามือ)
 • - เลยป้ายเล็กน้อยจะพบสี่แยกกรมศุลฯ ให้เลี้ยวซ้าย และวิ่งตรงมาเรื่อยๆ ให้สังเกตุทางด้านขวามือบริษัทเจเอ็นซี นอนวูฟเวนส์ (ประเทศไทย)จะอยู่ถัดจาก บริษัทนิปปอน คอนโปร
See Map