บริษัทเอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (HXF)
บริษัทเอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทในเครื่อของรัฐบาลจีน ผลิตเกี่ยวกับ Saw Blade (ใบตัดเหล็ก) โดยได้รับการส่ง เสริมการลงทุนจาก BOI และเปิดดำเนินการผลิตในปี 2557 เปิดรับสมัครพนักงานเข้ามาร่วม ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ค่าเช่าบ้านเดือนล่ะ 1000-1200 บาท
  • - ค่ารถวันล่ะ 40 บาท
  • - เบี้ยขยัน 600-1000 ต่อเดือน
  • - ค่าอาหารวันล่ะ 35 บาท
  • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
  • - ค่ากะ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - อื่นๆตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทเอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (HXF)
7/392 หมู่ 6 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิติ้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
เว็บไซต์: www.cnhxf.com
ใช้งานแผนที่