บริษัท เทสโก้ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มุ่งมั่นในการบริการที่มีศักยภาพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทสโก้ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยแรกเริ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนและออกแบบโครงการทางด่วนและโครงการทางด้านอุตสาหกรรม ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมบริการไปในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์และความรู้ที่มีอย่างหลากหลายและครอบคลุมงานด้านต่างๆมากมาย ทำให้เทสโก้สามารถดูแลงานที่มีความหลากหลายได้ทุกขนาดโครงการ บุคลากรของเทสโก้มีชื่อเสียงและมาตรฐานทักษะในงานเฉพาะทาง เทสโก้มีบุคลากร 217 คน ซึ่งรวมถึง สถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทเทสโก้ จำกัด ได้ทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามความต้องการ แผนงาน เป้าหมายและความคาดหวังของลูกค้า
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสสิ้นปี
  • - โอที
  • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกปฎิบัติงานนอกพื้นที่)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทสโก้ จำกัด
21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110