Warwick Machinery (Thailand) Co., Ltd.
warwick machinery (Thaialnd) Co., Ltd
เป็นตัวแทนขายเครื่องจักร CNC machining center,CNC Latch machine ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอื่นๆ บริษัทมีสาขาทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์กว่า25ปี
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - คอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
Warwick Machinery (Thailand) Co., Ltd.
2/1 ถนนพระรามเก้า43
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250