บริษัท แอล.เอ.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เปิดทำการเริ่มตั้งแต่2545 กิจการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกลจากประเทศไต้หวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอล.เอ.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
168 ถนนกาญจนาภิเษก
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150