บริษัท บี.พี.เพ้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์ แล็คเกอร์ สีอุตสาหกรรมและเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ค่าคอมมิสชั่น
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บี.พี.เพ้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
127/254 หมู่ 12
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10230