บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อลิอันซ์ อยุธยา คือหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีกลุ่มอลิอันซ์ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ โดยกลุ่มอลิอันซ์ คือผู้ให้บริการด้านการเงินมากว่า 118 ปี ซึ่งมีธุรกิจหลักทางด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 76 ล้านราย ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก และมีความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทยอย่างแท้จริง
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ประกันกลุ่ม
  • 3.โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 25 ห้อง 2513-2514 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Website: www.azay.co.th