บริษัท เอสเคซีพรีแฟ็บริเคท จำกัด
เปิดดำเนินการปี 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนงานคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น คานสำเร็จรูปคอนกรีต,บันไดสำเร็จรูปคอนกรีต เป็นต้น
Benefits
  • มีประกันสังคม
  • การจ่ายโบนัสต้องขึ้นอยู่กับผลงานของพนักงานและผลกำไรของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสเคซีพรีแฟ็บริเคท จำกัด
839 ถนนหทัยราษฏร์
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510