บริษัท Noda (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ Noda Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึงมีสาขาที่ประเทศญี่ปุ่น 5 สาขา คือ Osaka , Tokyo , Aichi , Fukuoka และ Hiroshima และสาขาในแถบภูมิภาคเอเชียได้แก่ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปิน
ประกอบธุรกิจ ผลิต ประกอบและซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์สำหรับงานตัด (แม่พิมพ์ไม้ Thomson Die,แม่พิมพ์เหล็ก Chrom Die ) และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด สำหรับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถและมีความมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมกับเรา
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน 13 วันต่อปี
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี 6-10 วันต่อปี
 • - ลากิจธุระส่วนตัว 6 วันต่อปี
 • - ลาหยุดแต่งงาน , งานศพ , ลาบวช
 • - ค่าเดินทาง (ตามวันที่มาทำงาน)
 • - ค่าอาหาร (ตามวันที่มาทำงาน)
 • - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าทักษะทางภาษา
 • - ค่าอาหารเย็น (วันที่ทำ OT)
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยขยัน 1,000-1,500 บาท/เดือน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - โบนัส ตามผลประกอบการ
 • - ปรับรายได้ปีละ 2 ครั้ง
1 Position
1.
Oct 8, 2019
ช่างเทคนิคคุมเครื่อง CNC
pinlocation
Bangkok Free Trade Zone Samut Prakan
salary icon
Not specified
Contacts
55/53 หมู่ 15 ซอย GZ1/2A นิคมอุตสาหกรรม บางกอกฟรีเทรดโซน
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Fax: 02-182-5277
Directions
รถประจำทาง 132, 133