กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ (Laemthong Corporation Group) เป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร มีบริษัทลูกในกลุ่มอีก 20 บริษัท มีสำนักงาน โรงงาน และฟาร์ม ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆกว่า 40พื้นที่ในประเทศไทย นอกจากธุรกิจการเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังประกอบธุรกิจอื่นๆอีก เช่น บรรจุภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
Benefits
  • 1. ค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน-คนไข้นอก และบุตร
  • 2. เงินสวัสดิการช่วยค่าเดินทางและค่าอาหารประจำวัน
  • 3. โบนัส/ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
  • 4. เงินได้อื่น ๆ เฉพาะตำแหน่ง
  • 5. เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ
Contacts
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1126/1 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
  • BTS สถานีเพลินจิต
See Map