บริษัท สไลเดอร์เวิลด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์สนามเด็กเล่นปลอดภัยครบวงจร และ อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งปลอดภัยครบวงจร
Benefits
- ประกันสังคม - วันหยุด - เบี้ยขยัน - โบนัส - เงินเบิกล่วงหน้า - ค่าข้าว - ปรับเงินประจำปี - ล่วงเวลา - งานเลี้ยงปีใหม่ - ค่าเดินทาง - เงินช่วยค่าบ้าน - สวัสดิการอื่น ๆ ตามตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สไลเดอร์เวิลด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
129/16 หมู่ 2
Sam Khok Sam Khok Pathum Thani 12140