บริษัท สไลเดอร์เวิลด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์สนามเด็กเล่นปลอดภัยครบวงจร และ อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งปลอดภัยครบวงจร
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - วันหยุด
 • - เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - เงินเบิกล่วงหน้า
 • - ค่าข้าว
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - ล่วงเวลา
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - ค่าเดินทาง
 • - เงินช่วยค่าบ้าน
 • - สวัสดิการอื่น ๆ ตามตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สไลเดอร์เวิลด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
129/16 หมู่ 2
Sam Khok Sam Khok Pathum Thani 12140