บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลัก เป็นผู้รับเหมางานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทรวมถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop & Solar Farm)
ลักษณะงาน
รับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด
- ติดตั้งระบบแสงสว่าง
- ติดตั้งระบบสื่อสาร
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ติดตั้งระบบ Solar Rooftop,Solar Farm
- งานปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารและโรงงานฯ
- อื่นๆ
Benefits
  • - ประกันสุขภาพ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เงินพิเศษปลายปี
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าที่พัก
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
53/6 หมู่ 1
Khlong Chet Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map